"KOTLÍKOVÉ DOTACE"


3. výzva "kotlíkových dotací" pro fyzické osoby je v běhu. Naše firma vyřídí vše "na klíč" - od nafocení Vašeho starého zařízení, zpracování potřebných dokumentů a jejich odeslání, až po výběr vhodného nového spotřebiče, jeho pořízení, instalaci a zprovoznění.

A pozor: do dotace se počítají i náklady na případnou výměnu radiátorů, ventilů atd.

Vybrané informace pro zájemce o kotlíkové dotace:
 1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Tedy kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, případně starších bez určení emisní třídy.
 2. Podporovány budou nové zdroje tepla - tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
 3. Výše dotace je:
  • u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč,
  • u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč,
  • u plynového kondenzačního kotle 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč,
  • u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 75 tis. Kč.
 4. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.
 5. Nebude nutné využívat služeb energetického specialisty ani realizovat mikroenergetická opatření či dokládat PENB.
 6. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus v programu NZÚ.
 7. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nově nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Není povinné v případě instalace nového zdroje před 31. 12. 2016 (faktura a protokol o instalaci nového zdroje vystaven před tímto datem).
 8. U nově instalovaných automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště.
 9. Udržitelnost dílčích projektů bude nastavena do 31. 12. 2025
Pro Pardubický kraj jsou detaily k výzvě například na:
https://www.pardubickykraj.cz/vyzva-kotlikove-dotace/92350?managepreview=ok&language=1

Pro Královéhradecký kraj jsou detaily k výzvě například na:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/kotlikove-dotace/aktuality/Info_17OPK02-105284/