NOVINKY


V posledních letech úspěšně rozšířila naše firma svou nabídku o montáže
klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel.

Kromě toho nabízíme též kominické služby a související revize:

Revize a kontroly spalinových cest
Čištění komínů a kouřovodů
Vložkování komínů
Stavbu nových komínů a komínových systému


O povinnostech vlastníků spotřebičů podrobně hovoří mj.:
vyhláška 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
(§ 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění zákona č. 203/1994 Sb.,
zákona č. 237/2000 Sb.
a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona
)