OPRÁVNĚNÍ

Výpis ze živnostenského rejstříku Jiřího Nového s aktuálním přehledem činností je k nahlédnutí zde a zde.

Firma Jiří Nový má řadu oprávnění k provozování odborných činností, stejně tak její zaměstnanci:

Jiří Nový, majitel firmy, má střední elektrotechnické vzdělání s maturitou, plynařské zkoušky a mnoho specializovaných kurzů pro servis a opravy kotlů většiny uvedených značek, především pak:

Oprávnění k provádění záručních a pozáručních oprav, pravidelné roční kontroly a servis JUNKERS.
(Číslo průkazu: 233)

Oprávnění k provádění záručních a pozáručních oprav, pravidelné roční kontroly a servis VIESSMANN. (Certifikát zde.)

Oprávnění k provádění záručních a pozáručních oprav, pravidelné roční kontroly a servis PROTHERM. (Číslo průkazu: 27002951)

Oprávnění k provádění servisu plynových kotlů a příslušenství IMMERGAS. (Průkaz zde, certifikát zde)

Oprávnění k provádění servisu a montáži solárních kolektorů IMMERGAS. (Certifikát zde)

Oprávnění k montáži výrobků Regulus. (Certifikát zde)

Osvědčení o školení na komínové systémy RICOM gas. (Certifikát zde)

Osvědčení Technické inspekce ČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.
(Cerifikát zde, příloha zde)

Oprávnění Technické inspekce ČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.
(Cerifikát zde, příloha zde)

Osvědčení Technické inspekce ČR pro revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení.
(Cerifikát zde, příloha zde)

Osvědčení Technické inspekce ČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.
(Cerifikát zde, příloha zde)

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů. (Cerifikát zde a zde)


Václav Maixner, vedoucí servisu, vlastní  mimo jiné tato oprávnění:

Oprávnění k provádění servisu plynových kotlů a příslušenství IMMERGAS. (Certifikát zde)

Oprávnění k provádění servisu a montáži solárních kolektorů IMMERGAS. (Certifikát zde)

Osvědčení o školení na komínové systémy RICOM gas. (Certifikát zde)

Osvědčení Technické inspekce ČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.
(Cerifikát zde, příloha zde)


Šimon Kotek, technik, vlastní mimo jiné tato oprávnění:

Osvědčení Technické inspekce ČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.
(Cerifikát zde, příloha zde)

Osvědčení o školení na návrh a montáž kotlů, kondenzační techniky, zásobníků a příslušenství VIESSMANN.
(Cerifikát zde)

Osvědčení o školení na plynových kotlů  VIESSMANN řady 100. (Cerifikát zde)


Filip Šútorka
, technik,
vlastní mimo jiné tato oprávnění:

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Instalatér solárních termických soustav. (Cerifikát zde a zde)


Firma Jiří Nový má dále tato oprávnění k návrhům a montáži produktů společnosti VIESSMANN přihlášených v dotačním programu SFŽP NZÚ:

- tepelných čerpadel, zásobníků a příslušenství (cerifikát zde)
- solárních systémů, zásobníků a příslušenství (cerifikát zde)
- rekuperačních jednotek Vitovent a příslušenství (cerifikát zde)
- plynových kondenzačních kotlů, kotlů na dřevo, zásobníků a příslušenství (cerifikát zde)