OPRÁVNĚNÍ

Výpis ze živnostenského rejstříku Jiřího Nového s aktuálním přehledem činností je k nahlédnutí zde a zde.

Firma Jiří Nový má řadu oprávnění k provozování odborných činností, stejně tak její zaměstnanci:

Jiří Nový, majitel firmy, má střední elektrotechnické vzdělání s maturitou, plynařské zkoušky a mnoho specializovaných kurzů pro servis a opravy kotlů většiny uvedených značek, především pak:

Oprávnění k provádění záručních a pozáručních oprav, pravidelné roční kontroly a servis JUNKERS.

Oprávnění k provádění záručních a pozáručních oprav, pravidelné roční kontroly a servis VIESSMANN.

Oprávnění k provádění záručních a pozáručních oprav, pravidelné roční kontroly a servis PROTHERM.

Oprávnění k provádění servisu plynových kotlů a příslušenství IMMERGAS.

Oprávnění k provádění servisu a montáži solárních kolektorů IMMERGAS.

Oprávnění k montáži výrobků Regulus.

Osvědčení o školení na komínové systémy RICOM gas.

Osvědčení Technické inspekce ČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.


Václav Maixner, vedoucí servisu, vlastní  mimo jiné tato oprávnění:

Oprávnění k provádění servisu plynových kotlů a příslušenství IMMERGAS.

Oprávnění k provádění servisu a montáži solárních kolektorů IMMERGAS.

Osvědčení o školení na komínové systémy RICOM gas.

Osvědčení Technické inspekce ČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.


Šimon Kotek, technik, vlastní mimo jiné tato oprávnění:

Osvědčení Technické inspekce ČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.

Osvědčení o školení na návrh a montáž kotlů, kondenzační techniky, zásobníků a příslušenství VIESSMANN.

Osvědčení o školení na plynových kotlů  VIESSMANN řady 100.


Filip Šútorka
, technik,
vlastní mimo jiné tato oprávnění:

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Instalatér solárních termických soustav.


Firma Jiří Nový má dále tato oprávnění k návrhům a montáži produktů společnosti VIESSMANN přihlášených v dotačním programu SFŽP NZÚ:

- tepelných čerpadel, zásobníků a příslušenství
- solárních systémů, zásobníků a příslušenství
- rekuperačních jednotek Vitovent a příslušenství
- plynových kondenzačních kotlů, kotlů na dřevo, zásobníků a příslušenství